සාදරයෙන් පිළිගනිමු MinorMatters


MinorMatters ඊ-ඉගෙනුම් වේදිකාව සැලසුම් කර ඇත්තේ ආගමික හෝ විශ්වාසයේ නිදහස (FoRB) මත ඉගෙනීමට සහ සාක්ෂරතාවය ගොඩනැගීමට පහසුකම් සැලසීමටය. මෙම වේදිකාව, සතිපතා, අතථ්‍ය පාඩම් සහ ස්වයං-වේගවත්, අසමමුහුර්ත පාඨමාලා සමඟ කෙටි සමමුහුර්ත පාඨමාලා සපයයි. මෙම පාඨමාලා තරුණයින්, සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන්, මාධ්‍යවේදීන් සහ ඇදහිලිවන්ත නායකයින් සඳහා සපයනු ලැබේ. මෙම වේදිකාව, ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික නිදහස සම්බන්ධ කාරණා සම්බන්ධයෙන් නිත්‍ය webinars සඳහා සත්කාරකත්වය සපයන අතර ForRB හි ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ඉගෙනුම් අන්තර්ගතයන්ගෙන් සමන්විත වේ.

වෙබිනර්

Thumb

Date : Wednesday - 1st of March 2023 

වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න

Thumb

සමාජභාවය හා ආගමික නිදහස පිළිබඳ online දේශනයක් හා සාකච්ඡා කවයක් සංවිධානය කිරීමට සැළසුම් කර ඇත.
 
වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න