மைனர் மேட்டர்ஸ்இ கற்றலுக்கு வரவேற்கிறோம்

 

மைனர்மேட்டர்ஸ் மின்-கற்றல் தளமானது, மதம் அல்லது நம்பிக்கையின் (FoRB) சுதந்திரத்தின் மீது கற்றல் மற்றும் கல்வியறிவை உருவாக்குவதற்கு வசதியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. தளமானது வாராந்திர மெய்நிகர் பாடங்கள் மற்றும் சுய-வேக, ஒத்திசைவற்ற பாடங்களுடன் குறுகிய ஒத்திசைவான படிப்புகளை வழங்குகிறது. இளைஞர்கள், சிவில் சமூகப் பிரதிநிதிகள், ஊடகப் பணியாளர்கள் மற்றும் நம்பிக்கைத் தலைவர்கள் போன்றவர்களுக்கு இந்தப் படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த தளம் இலங்கையில் மத சுதந்திரம் தொடர்பான விஷயங்களில் வழக்கமான வெபினார்களை நடத்துகிறது மற்றும் ForRB இல் ஆடியோ-விஷுவல் கற்றல் உள்ளடக்கத்தை கொண்டுள்ளது.